Siwrne a hanner! A journey & a half!

O ddechrau’r flwyddyn mi oedd y 6mis nesa yn llawn ymgyrch newydd ar gyfer S4C gan Gwmni Da… FFIT Cymru.

Dewis 5 Arweinydd allan o dros 200 o bobl oedd ishe trawsnewid eu bywydau. Eu hiechyd, eu ffitrwydd a’u ffordd o feddwl.

Gyda Dr Ioan Rees, seicolegydd, a Sioned Quirke, deietegydd…ces i fy newis fel arbenigwr ffitrwydd y gyfres. A… mae’n fraint cael gweud ein bod ni yn dîm anhygoel. #grymytri

Gyda thîm arbennig o Gwmni Da, cefnogaeth hael gan S4C… fe dewison ni 5 Arweinydd ein cyfres gyntaf.

Mathew, Catherine, Leon, Judith a Nic.

Dros 8 wythnos aethom ati i weithio gyda nhw, gyda chynllun ffitrwydd penodol yr un, a chynllun bwyd, ynghyd â chymorth seicolegol parhaol.

Roedd ymrwymiad y 5 yn arbennig a’u canlyniadau yn dangos hynny.

Roedd ymateb Cymru ar Drydar, Facebook a dros y cyfryngau i gyd yn hollol ffantastig ac adborth ar y gyfres yn mind blowing!

Gan hynny…dwi’n falch gallu cadarnhau bod yna raglen arbennig i ddal lan gyda’n 5…ac i annog pobl i geisio am YR AIL GYFRES yn 2019 dros ‘Dolig.

Amasing!

The start of this year and the first 6 months, was jam packed as I became the fitness expert and in-house PT for a brand new campaign for S4C by Cwmni Da…. Ffit Cymru.

With psychologist Dr Ioan Rees, and dietician Sioned Quirke, we back the #forceofthree who were to choose 5 Leaders from members of the public who wanted to transform their health, fitness and way of thinking.

We chose Mathew, Catherine, Leon, Judith & Nic.

Their commitment to their bespoke 8 week fitness and health programme obvious with their results at week 8.

We launch our SECOND SERIES in a Christmas special at the end of this year.

Amazing.

You may also like...