Ymrwymiad at weithio’n galed…

Dwi o hyd yn credu os y’ch chi’n gweithio’n galed, yn besrson caredig, glên a pharchus…yng nghyd â phriodleddau *da* eraill…fe fydd pob dim y’ch chi’n gweithio tuag at yn digwydd.
Ie…mae’n wir y gall lwc ac adnabod y person cywir neu bod yn y lle iawn gyfrannu at hyn i gyd, ond…Os nad yw’r elfennau uchod yna’n barod…ar ôl i’r freuddwyd ddod yn wir, ac ar ôl y blynyddoedd cyntaf, a oes hirhoedledd i’r freuddwyd?

Mae’n siwr fod gennych chi freuddwyd neu gynllun, fel fi, sydd yn eich harwain at eich pwrpas neu’ch cam nesaf i wellhau eich bywyd chi, a’r rhai sy’n agos atoch chi…boed hynny’n bartner, teulu…

Beth bynnag yw’r freuddwyd…rhaid camu’n mlaen. Rhaid fynd ati. Mae bywyd yn fyr. Yn werthfawr. Ac yn werth ei fyw yn ei oll.

Pob lwc i chi ; )

Gwenwch. Mae’n ddydd Gwener : )
R xx

You may also like...